قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
هنر برخلاف طبیعت، پر است از نیت ها و نظرها و توضیحات [ =بازنمودن ] و بیزاریها و پسندهای بشری و اگر قرار باشد كه هنر فهمیده شود باید نخست همه ی آن عوامل فهمیده شوند.
اریك نیوتن

یادداشت/ دیدگاه