قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
به افراد مؤمن فقیر بشارت بده كه پانصد سال از ثروتمندان در روز قیامت (از حساب، زودتر) فارغ می¬شوند، این گروه (مؤمنان فقیر) در بهشت، مشغول (استفاده كردن) از نعمت¬ها هستند (ولی) ثروتمندان (هنوز) در محاسبه‌ی اعمال خود به سر می¬برند.
حضرت محمد (ص)