قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
اگر در این اندیشه باشیم كه برای زندگی كردن، یك دنیا زمان داریم، دچار اشتباه محض شده‌ایم و زمانهای خود را از دست داده‌ایم.
استیو چندلر