قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
كسی كه سفر می كند ناتوان از احساس است. برای همین هم كتابهای سفر در نقش كتابهای تجربه، چنین كم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال كسی است كه آنها را نوشته است.
فرناندو پسوا

دیدگاه

هادی حمیدیان؛
افراد با توجه به اطلاعاتی كه در دسترس دارند، تصمیم می‌گیرند و عمل می‌كنند.

داریوش حمیدی؛
ما با تكيه بر رسانه هاي كارا مي توانيم نوع ديدگاه مردم جهان نسبت به خويش را تغيير دهيم.

سید حسین صالحی نیا؛
هر زمان که بانگ خوش نوای تولد رسانه ای را به جهت پرتو افکندن بر خاموشی ها و بیان حقایق شنیدم شادی زاید الوصفی وجودم را فراگرفت، چرا که همچنان دانستن را حق مردم دانسته ام.