قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.
پائولو كوئیلو

دیدگاه

هادی حمیدیان؛
افراد با توجه به اطلاعاتی كه در دسترس دارند، تصمیم می‌گیرند و عمل می‌كنند.

داریوش حمیدی؛
ما با تكيه بر رسانه هاي كارا مي توانيم نوع ديدگاه مردم جهان نسبت به خويش را تغيير دهيم.

سید حسین صالحی نیا؛
هر زمان که بانگ خوش نوای تولد رسانه ای را به جهت پرتو افکندن بر خاموشی ها و بیان حقایق شنیدم شادی زاید الوصفی وجودم را فراگرفت، چرا که همچنان دانستن را حق مردم دانسته ام.