قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
مردم از ترس شكست می بازند.
ناپلئون بناپارت

کتاب 1: «تکـفیری»

منتشرشده در انتشارات  |