قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.
دی اچ لارسن

یادداشت/ دیدگاه

اخبار شهرستان های مازندران

در بابل؛

سارق 25 فقره سرقت مغازه دستگیر شد.

با انجام سی پی آر؛

نیروهای اورژانس 115 بابل هفته گذشته 4 تن را از مرگ حتمی نجات دادند.

نیروهای اورژانس 115 بابل؛

مرد 75 ساله را که دچار ایست قلبی شده بود، از مرگ حتمی نجات دادند.

در نشست هم اندیشی؛

اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر آغاز ساخت پل روگذر میدان هزار سنگر آمل تأکید کردند.

از بین 10 شهر استان؛

تیم آمل قهرمان مسابقات نجات غریق دانش آموزی مازندران شد.


صفحه 154 از 154